Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào trong đức tin, hãy liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào: Messenger:
Clip tài liệu nhạc kịch Cơ đốc

Trích đoạn đặc sắc 1 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Đức Chúa Trời cai trị vũ trụ
Vũ trụ vô cùng rộng lớn, với hằng hà sa số ngôi sao đang hoạt động theo quỹ đạo một cách có trật tự… Bạn có muốn biết ai đã tạo dựng thiên thể của vũ trụ và ai điều khiển quỹ đạo của chúng không? Đoạn phim Cơ Đốc đặc sắc “Đức Chúa Trời cai trị vũ trụ” sẽ cho bạn biết quyền năng phi thường của Đấng Tạo Hóa.

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng:
Phúc Âm của vương quốc:
Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng – Ứng dụng
Google Play:
App Store:
CAG Hymns – Bài Hát Mới Của Vương Quốc App
Google Play:
App Store:

Một số tài liệu trong video này là từ:

#kinhthánhtinlành #thánhcatinlành #ChúaJêsus

1 COMMENT

  1. Các thảm họa đang xảy ra trên các quy mô ngày càng lớn hơn trong những ngày sau rốt. Làm sao chúng ta có thể đạt được sự ăn năn thực sự, được Đức Chúa Trời bảo vệ và được cất lên trước các thảm họa? Chúng tôi mong được nghe từ quý vị để mà chúng ta có thể nghiên cứu điều này trực tuyến. Messenger: https://m.me/vi.kingdomsalvation?ref=youtube–zhiding11

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here