-Cô Nguyễn Thị Hiền bị bệnh ung bướu khắp nơi,đặc biệt là có cục bướu ngay bên hong sườn phình to rất lớn hơn 10 kg bị vỡ ra nên hành Cô rất đau đớn.
– Gia đình hiểu Phật pháp nên mời Ban Hộ Niệm về trợ duyên cho Cô và giúp an tâm cho cô,hướng dẫn Cô khi xả bỏ thân bệnh khổ niệm Phật cầu Vãng Sanh về Tây Phương Cực Lạc,cô rất vui mừng và niệm phật ngày đêm.BHN cũng hay lui tới thay phiên làm vệ sinh chỗ bị lở loét cho Cô và cùng Cô niệm Phật cộng tu xuyên suốt gần 1 tuần Lễ.

– Ngày cuối cùng,Cô vẫn còn niệm Phật tỉnh tảo và đã thấy được đức Phật A Di Đà đến tiếp rước Cô vãng sanh Tây Phương Cực Lạc,rồi cô đã nhẹ nhàng ra đi trong chánh niệm của Đạo Tràng.Sau đó Đạo Tràng hộ niệm qua 12 tiêng để lại thoại tướng tay chân mềm mại và hơi ấm nhẹ trên đảnh đầu.Thiết nghĩ Cô Hiền vì bệnh khổ mà nhất tâm niệm Phật không xen tạp và tha thiết cầu Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc nên đã cảm được Phật A Di Đà gia hộ cho Cô tỉnh táo ,thấy Phật và vẫy tay chào trước khi tắt thở.A Di Đà Phật…

– Cô bị nổi cục bướu trên mặt rồi xưng lên và vỡ ra,may thay Cô được hướng dẫn niệm phật A Di Đà cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.Cụ.

– Âu cũng là do nhân quả nhiều đời nhiều kiếp từ sát sanh mà ra. hội đủ Nhân + Duyên thì nay trổ quả. Cơ hội nhân duyên thù thắng thấy rõ được cái khổ Ta Bà này mà phát tâm dũng mãnh niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Nam Mô A DI Đà Phật!
– Niệm Phật Đường Online:
– Fanpage Facebook:
– Youtube:
– Twitter:
-Instagram:

Nam Mô A Di Đà Phật!
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không. Niệm Phật – Thành Phật”
#honiem #hoiquanadida #niemphat #nammoadidaphat

1 COMMENT

  1. tôi mà là người bệnh đang đau đớn mà có người gào lên này tôi chỉ có 1 ước mơ là có sức tát cho người kêu a di đà phật 1 cái,mẹ đau chết khiếp ra lại còn adida phât nữa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here